بازاریابی مویرگی چیست؟

بازاریابی مویرگی چیست؟

تبلیغات مویرگی

تبلیغات مویرگی شاید در ظاهر عبارتی نا آشنا به نظر آید اما بسیار به بازاریابی مویرگی شباهت دارد. این سبک بازاریابی به معنی واقعی کلمه کالای مربوطه را در همهء بازارهای هدف پخش می کند.

به این معنی که کالا به شکل چشم گیری در دسترس عمومی قرار می گیرد.این عمل مزایا و معایب بسیاری دارد اما سبکی از بازاریابی می باشد که در برندسازی سازمانی موفق عمل کرده است. تبلیغات مویرگی مشابه بازاریابی مویرگی عمل خواهد کرد. در این شیوه تبلیغات در حجم بالایی با یک استراتژی معین اجرا می شوند. چگونگی تامین هزینه های سرسام آور این سبک تبلیغات بزرگ ترین چالش موجود است. اینکه بازگشت سرمایه و سودآوری چقدر مطمئن خواهد بود به قدرت پیاده سازی استراتژیک تبلیغات مویرگی وابسته است. در ادامه با راگت همراه باشید تا با یک پیشبرد خلاقانه تبلیغات و بازاریابی مویرگی را معرفی و مقایسه نماییم.

تبلیغات مویرگی چیست ؟

تبلیغات مویرگی، اجرای استراتژیک حجم بالایی از انواع تبلیغات محصولات یا خدمات می باشد. در نظر بگیرید که درصدد برندسازی محصول یا خدمت خود هستید. به نظر شما سریع ترین راه تبدیل شدن به برندی شناخته شده چه می باشد؟ در نظر بگیرید که به افزایش تقاضا و فروش خود می اندیشید. راهکاری که به ذهنتان خطور می کند چیست؟ اگر به دنبال کسب اعتبار در بازار، نزد مشتریان و رقابت کنندگان باشید چه خواهید کرد؟

بدون شک پیشبرد بازاریابی و تبلیغات مویرگی در کنار هم بهترین روش برای نیل به اهداف مذکور است. اما چالش پیش رو برای پیاده سازی این روش تامین هزینه های بالای موجود می باشد. جدای از آن اینکه محصول شما چقدر توانایی تبدیل مصرف کنندگان به مشتریان وفادار را دارد چالش دیگریست.

اینکه مزیت رقابتی کالای شما تا چه حد می تواند تمایز ایجاد نماید در موفقیت تبلیغات مویرگی نقش بسزایی دارد. اما در مقایسهء تبلیغات و بازاریابی مویرگی اجرای طرح اول به کاهش بسیاری از هزینه های ریسک پذیر می پردازد. در ادامه به مقایسه این دو طرح می پردازیم.

مقایسه تبلیغات مویرگی و بازاریابی مویرگی

مقایسه تبلیغات مویرگی و بازاریابی مویرگی کار اشتباهی نیست! به قول یکی از فعالان این حوزه این سبک بازاریابی به مثابه این است که دستهء حجیمی از پول خود را در هوا رها کنید و سپس برای جمع کردن آن ها بروید. درست است که این تعبیر بدبینانه است اما به دور از واقعیت نیست. اگر برنامه بازاریابی مذکور را منسجم و متدبرانه اجرا نکنید، عملا امکان عدم بازگشت سرمایه وجود دارد. به همین دلیل است که تبلیغات مویرگی با برنامه، استراتژیک و هدفمند نسبت به بازاریابی مویرگی اولویت دارد.

در وهله دوم سازمان مربوطه میبایست مشتریان را تفکیک و دسته بندی نماید. این عمل میبایست در پارامترهایی نظیر قدرت خرید، فرهنگ غالب و… بررسی شود. در بازاریابی مویرگی اگر سازمان برنامه مشخصی برای دسته بندی مشتریان نداشته باشد با شکست مواجه خواهد شد. تبلیغات مویرگی این عیب را برطرف نموده است. به این دلیل که تبلیغات با هدف، مشخص و با برنامه اجرا می شود.

در وهلهء سوم به خطری جدی اشاره خواهیم کرد. معمولا توزیع کالا به عهده شرکت های توزیع کننده می باشد. همین امر مشکلات متعددی را بوجود می آورد. کنترل دقیق، مدیریت و تامین مالی، شناخت کامل، کندی و هزینه بالای تعویض سازمان توزیع کننده و بسیاری از موارد دیگر تنها گوشه چشمی از مشکلات پیش روی این سبک بازاریابی می باشد. این در صورتی است که تبلیغات مویرگی به دلیل وجود زیرساخت های سازمان یافته با این مشکلات مواجه نیست.

مزایا تبلیغات مویرگی

مزایا تبلیغات مویرگی بسیار زیاد است اما زمانی که با معایب آن مقایسه می شود پارادوکس عجیبی خلق می کند. بگذارید بررسی پارادوکس موجود را به بخش معایب این سبک تبلیغات بسپاریم. در حقیقت این سبک تبلیغات سرعت دستیابی به اهداف تبلیغاتی را تا نهایت ممکن افزایش می دهد.

در اینجا به معرفی برخی مزایا این شیوه به صورت تیتروار بسنده خواهیم کرد.

  1. برندسازی
  2. افزایش تقاضا و فروش
  3. روشی تضمینی برای معرفی محصول یا خدمت
  4. کسب اعتبار نزد رقیبان و مشتریان
  5. زیرسازی مستحکم برای ورود به بازار های جهانی
  6. قابل اجرا برای خدمات نه صرفا کالا و محصولات

در راگت بخوانید : تبلیغات و برندسازی از آن!

معایب تبلیغات مویرگی

معایب تبلیغات مویرگی مختصر اما بسیار بزرگ است! اجرای این سبک نیازمند یک منبع کلیدی است. سرمایهء بسیار زیاد ! این عیب از منظر تعداد بسیار کم اما از منظر ایراد بسیار بزرگ است. همین امر پارادوکس عجیبی بوجود آورده که سازمان ها را به چالش می کشد. از یک طرف سنجش مزایا این سبک،  میل به اجرای آن را بالا می برد و از سمت دیگر هزینه های بالای آن سازمان ها را دلسرد می کند.

در اینجا نمی خواهیم با شعار، تبلیغات مویرگی را موفق جلوه دهیم. ما نیز این ایراد را بزرگ می دانیم اما با دیدی متفاوت ! سرمایه گذاری در این شیوه تبلیغات همانند این است که نهالی را بکارید و تا زمان تنومند شدن، از آن نگهداری کنید. زمانی که این نهال تبدیل به درختی تنومند شد، میوه خواهد داد. فصل برداشت از این درخت هیچ گاه به اتمام نمی رسد. زیرا این درخت پرثمر خود شما هستید. سازمانی که به برندی شناخته شده تبدیل شده است و مشتریان وفادار دارد.

محمد دیانیان مشاور تبلیغات و برندینگ