فاجعه تیزرهای تبلیغاتی!

فاجعه تیزرهای تبلیغاتی در زمان انتخاب تیتر برای مطلب هیچ عنوانی جز فاجعه به ذهنمان خطور نکرد، کپی برداری در ایده پردازی در ساخت تیزرهای تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی ...