انواع تبلیغات در نقطه فروش

بازاریابی و فروش 21 آبان 1398

انواع تبلیغات در نقطه فروش (Point of Sales)، به برنامه‏ ریزی و داشتن استراتژی فروش نیاز دارد. تبلیغات در نقطه خرید (Point Of Purchase) سبکی از بازاریابی اثرگذار می باشد.

50 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر